Jong leven...


Het is elk jaar weer mooi om de vele jonge dieren te zien.. Foto's van zwijntjes, jonge hertjes, schattige reekalfjes e.d. Maar ook foto's van een broedende havik en jonge haviken. En jonge water- en weidevogels.. Prachtig om al dat jonge spul te zien. Het ene is nog schattiger dan het andere..