Vogels en zonsondergang Nijkerk..


Natuurfoto's gemaakt bij Nijkerk, Nijkerkernauw en Nuldernauw..

Foto's van allerlei water- en weidevogels.. Prachtig om te zien..

 

O.a. de volgende vogels gezien:

rietgors, keivit, grutto, watersnip, fuut, meerkoet, zwaan, grauwe gans, brandgans, wilde eend, krakeend, wintertaling, smient, slobeend, kuifeend, mandarijneend, kuifeend, meerkoet e.d.

 

En op een avond een prachtige zonsondergang vastgelegd op foto's..

Indrukwekkend mooi!!